Nasze realizacje

Wybrane przykłady wdrożeń zrealizowanych przez AB-MICRO

 

Branża spożywcza

Branża spożywcza
Aplikacja procesowa kontroli dostawców i standaryzacji surowca w Hilton Tychy na zlecenie FOSS Polska. Marzec 2013
Aplikacja procesowa kontroli dostawców i standaryzacji surowca w Tarczyński S.A. na zlecenie FOSS Polska. Wrzesień 2013
Aplikacja procesowa kontroli dostawców i standaryzacji surowca oraz moduł sortowania w ZM Marko na zlecenie FOSS Polska. Grudzień 2014
Aplikacja procesowa kontroli dostawców i standaryzacji surowca w ZM Michna na zlecenie FOSS Polska. Kwiecień 2014
Aplikacja procesowa kontroli dostawców i standaryzacji surowca w ZM Silesia na zlecenie FOSS Polska. Grudzień 2016
Aplikacja procesowa kontroli dostawców i standaryzacji surowca w Łmeat Łuków na zlecenie FOSS Polska. Grudzień 2016
System sterowania automatycznej standaryzacji surowca w ZM Kania na zlecenie FOSS Polska. Lipiec 2014
System sterowania automatycznej standaryzacji surowca w ZM Biernacki na zlecenie FOSS Polska. Październik 2014
System sterowania automatycznej standaryzacji surowca w ZM Dobrowolscy na zlecenie FOSS Polska. Wrzesień 2014
Sterowanie linią automatycznego sortowania boczków w HKSCAN Świnoujście na zlecenie FOSS Polska. Maj 2016
Rozbudowa linii sortowania boczków w HKSCAN Świnoujście o moduł danych statystycznych. Październik 2016

 

Branża Wod-Kan

Branża Wod-Kan
System sterowania oczyszczalnią ścieków w Partyni. Wrzesień 2018
Instalacja systemu sterowania w oczyszczalni Acomass.Instalacja systemu sterowania w oczyszczalni Acomass. Lipiec 2015
System wizualizacji SCADA zdalnego monitoringu przepompowni ścieków w gminie Strzegowo na zlecenie EKO-GRUD. Czerwiec 2015
Przebudowa systemu SCADA zdalnego monitoringu przepompowni ścieków w gminie Jedlicze. Kwiecień 2015
Aplikacja WWW monitoringu przepompowni ścieków na zlecenie Eko-System-Polska. Styczeń 2015

 

Pozostałe branżę

Pozostałe branże
Projekt „Tunel w Łodzi”. Listopad 2015
System sterowania i zdalnej transmisji danych węzłów cieplnych wraz z aplikacją operatorską SCADA dla Veolia Energia Warszawa. Marzec 2016
Migracja aplikacji SCADA stacji operatorskiej odlewni tarcz hamulcowych w Brembo Poland Sp. z o.o. Lipiec 2016