Nasze realizacje

Wybrane przykłady wdrożeń zrealizowanych przez AB-MICRO

 

Branża spożywcza
Aplikacja procesowa kontroli dostawców i standaryzacji surowca w Hilton Tychy na zlecenie FOSS Polska.
Aplikacja procesowa kontroli dostawców i standaryzacji surowca w Tarczyński S.A. na zlecenie FOSS Polska.
Aplikacja procesowa kontroli dostawców i standaryzacji surowca oraz moduł sortowania w ZM Marko na zlecenie FOSS Polska.
Aplikacja procesowa kontroli dostawców i standaryzacji surowca w ZM Michna na zlecenie FOSS Polska.
Aplikacja procesowa kontroli dostawców i standaryzacji surowca w ZM Silesia na zlecenie FOSS Polska.
Aplikacja procesowa kontroli dostawców i standaryzacji surowca w Łmeat Łuków na zlecenie FOSS Polska.
System sterowania automatycznej standaryzacji surowca w ZM Kania na zlecenie FOSS Polska.
System sterowania automatycznej standaryzacji surowca w ZM Biernacki na zlecenie FOSS Polska.
System sterowania automatycznej standaryzacji surowca w ZM Dobrowolscy na zlecenie FOSS Polska.
Sterowanie linią automatycznego sortowania boczków w HKSCAN Świnoujście na zlecenie FOSS Polska.
Rozbudowa linii sortowania boczków w HKSCAN Świnoujście o moduł danych statystycznych.

Branża Wod-Kan

Branża Wod-Kan
System sterowania oczyszczalnią ścieków w Partyni.
Instalacja systemu sterowania w oczyszczalni Acomass.Instalacja systemu sterowania w oczyszczalni Acomass.
System wizualizacji SCADA zdalnego monitoringu przepompowni ścieków w gminie Strzegowo na zlecenie EKO-GRUD.
Przebudowa systemu SCADA zdalnego monitoringu przepompowni ścieków w gminie Jedlicze.
Aplikacja WWW monitoringu przepompowni ścieków na zlecenie Eko-System-Polska.

Pozostałe branżę

Pozostałe branże
Monitoring rozdzielnic w magazynie logistycznym
Projekt „Tunel w Łodzi”.
System sterowania i zdalnej transmisji danych węzłów cieplnych wraz z aplikacją operatorską SCADA dla Veolia Energia Warszawa.
Migracja aplikacji SCADA stacji operatorskiej odlewni tarcz hamulcowych w Brembo Poland Sp. z o.o.