Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z naszym działem wdrożeń.

AB-Micro
AB-MICRO Sp. z o.o.

Poleczki 23, wejście F
02-822 Warszawa

centrala: +48 22 545 15 00
sekretariat: +48 22 545 15 01
faks: +48 22 643 14 21
kontakt@systemy-sterowania.pl

NIP 951-19-98-760
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000029724
BDO 000018542
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł


Dyrektor Pionu Automatyki
Przemysław Macias, tel. +48 22 545 15 60
GSM: +48 538 237 832
przemyslaw.macias@abmicro.pl


Kierownik Działu Wdrożeń
Marcin Cichorowski, tel. +48 22 545-15-34
GSM: +48 606 437 214
marcin.cichorowski@abmicro.pl


Automatyk/Programista
Jan Oprządek, tel. +48 22 545-15-35
jan.oprzadek@abmicro.pl

Formularz kontaktowy